Category: AngularJS

AngularJS Modules

AngularJS Modules AngularJS Modules are  components of an AngularJS application that  can be categorized into: Angular Core Modules ng Routing ng Aria ng Cookies ng Resource ng Sanitize ng Touch…